W piękną słoneczną sobotę 23 kwietnia odbyła się już 4 edycja Festiwalu Nordic Walking z Doliną Wełny. Ponad 100 piechurów miało do wyboru 3 trasy: 5, 10 i 20 km. 

Ponownie bazą naszej imprezy była hala sportowa w Skokach, a głównym sponsorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” z Wągrowca.

Piechurzy wyruszali na trasę odpowiednio: 20 km – 9, 10 km – 11 i 5 km 12. Tak to pomyślano aby wszystkie grupy zeszły się na godzinę 13. Po uzupełnieniu kalorii wśród zgłoszonych uczestników rozlosowano gadżety sportowo – rekreacyjne oraz 6 par profesjonalnych kijów nordic walking.

Jak co roku gościem imprezy był Janusz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Dolina Wełny.

Festiwal został sfinansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Galeria zdjęć z imprezy autorstwa Tomasza Szwajkowskiego przedstawia jej uczestników na zbiórce, trasie i mecie: