Na skockim Orliku z inicjatywy Animatorów Sportu  26 czerwca odbył się Turniej piłkarski- Rodzice- Dzieciom. Do rozgrywek zaproszono placówki oświatowo- wychowawcze działające na terenie Gminy Skoki.

Drużyny składające się z rodziców dzieci, które uczęszczają do danej placówki rywalizowały ze sobą systemem gry każdy z każdym. Najważniejszym celem imprezy była wzajemna integracja, wspólna zabawa, spędzenie niedzielnego przedpołudnia w gronie najbliższych.

Ostateczna klasyfikacja drużyn:
1/ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach,
2/ Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach,
3/ Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie,
4/ Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach,
5/ Akademia Futbolu w Potrzanowie.

Na zawodników czekał poczęstunek ufundowany przez Gminę Skoki, a na koniec drużyny otrzymały puchary oraz bony na zakup zabawek, artkułów sportowych, dydaktycznych itp. służących jako wyposażenie placówek.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, pogratulował i podziękował rodzicom za zaangażowanie oraz podkreślił znaczenie tego typu imprez dla zaszczepienia w najmłodszych chęci do spędzania czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu.