14 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach miało miejsce spotkanie sołtysów z terenu Gminy Skoki.

Na spotkaniu omówiono środki finansowe zabezpieczone w budżecie na wydatki sołeckie, inwestycje zrealizowane oraz planowane na terenie gminy. Tematy te poruszył Burmistrz Tadeusz Kłos oraz Skarbnik Aleksandra Kamińska. Adam Zdanowski odpowiedzialny z drogi przedstawił informację dotyczącą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Krzysztof Mańka Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wytłumaczył zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć w nawiązaniu do gorącego obecnie tematu planów budowy chlewni. Omówiono także nowe zasady prawne wycinki drzew.

Ryszard Kobus uczulił sołtysów w temacie wysokiej zjadliwości ptasiej grypy w kontekście ujawnionych ognisk tej choroby w okolicach Poznania.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat bieżących problemów sołectw.