22 grudnia do Urzędu Miasta i Gminy Skoki zawitali harcerze 7SDH „Hyce” z drużynowym harcmistrzem Andrzejem Surdykiem przynosząc – już po raz dwudziesty szósty – burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi oraz radnym Betlejemskie Światełko Pokoju jako symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei.

Ta coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem sięga 1986 roku, kiedy to Austriackie Radio Telewizja w Linzu podjęło działania charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. W Polsce od 1991 roku akcję prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju odebrane zostało po słowackiej stronie Tatr podczas uroczystej mszy świętej w niedzielę 11 grudnia w Kościele Świętego Józefa w miejscowości Svit pod Popradem.

Burmistrz podziękował harcerzom małym słodkim upominkiem, życząc spokojnych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym 2017.