W październiku 2011r. zakończyła się czwarta edycja projektu „Lepsze Jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie wzięło udział dziesięć kobiet: dziewięć bezrobotnych i jedna nieaktywna zawodowo.

W ramach projektu Panie odbyły następujące kursy:

  • w czerwcu trening psychologiczny aktywizująco – doradczy z warsztatami aktywizacji zawodowej;
  • w lipcu szkolenie z zakresu obsługi komputerów;
  • w sierpniu kurs rękodzieła – w zakresie technik: scrapbooking (technika ozdabiania kartek i innych przedmiotów), decoupage (technika serwetkowa) i filcowania na sucho i mokro;
  • odmiesiąca lipca do październikakurs prawa jazdy kat. B, zakończony teoretycznym egzaminem próbnym.

Po zakończonych kursach Panie otrzymały zaświadczenia, potwierdzające nabycie nowych umiejętności.