Do końca marca 2023 r. Gmina Skoki złożyła już ponad 10 wniosków o dofinansowanie na realizację różnych inwestycji i działań. Są to zarówno duże jak i małe projekty, dotyczące różnych obszarów działalności naszego samorządu.

 • Największą inwestycją zgłoszoną do dofinansowanie jest budowa żłobka w Skokach. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach rządowego Programu MALUCH+ 2022-2029.
  Wnioskowana kwota to ponad 2,2 mln zł. W ramach wniosku o dofinansowanie planuje się utworzenie 50 miejsc żłobkowych poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu. W przypadku otrzymania dofinansowania i wybudowania żłobka w Skokach, będzie możliwość pozyskania środków na jego funkcjonowanie na okres 3 lat. Środki na utrzymanie żłobka będzie można pozyskać właśnie w ramach wspomnianego wyżej Programu MALUCH+ 2022-2029.
 • Kolejne trzy wnioski zostały złożone w naborze wniosków na 2023 r. o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  Inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa i polegają na przebudowie przejść dla pieszych na ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej.
  W ramach zaplanowanych robót, 14 przejść dla pieszych zostanie wyposażonych w oświetlenie, nowe oznakowanie pionowe i poziome, system fakturowych oznaczeń nawierzchni oraz w miejscach tego wymagających przebudowany lub wybudowany zostanie chodnik. W sumie, wnioskowana kwota pomocy wynosi ponad 420 tys. zł.
  Równolegle, na zakres obejmujący tylko oświetlenie przejść dla pieszych, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Razem bezpieczniej”. W tym konkursie staramy się o 100 tys. zł.
 • Także w tematyce oświetlenia, staramy się o pożyczkę w kwocie prawie 64 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Celem zadania jest wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED na osiedlu obejmujących ulice: Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego oraz Zamkową, ponieważ w ramach naboru zgłaszać można tylko oświetlenie będące własnością gminy. Zaletą tej pożyczki jest to, że jest w części umarzalna a jej oprocentowanie jest bardziej korzystne niż pożyczek komercyjnych. Umorzenie planowane jest na prawie 20 tys. zł. Z wyliczeń efektu ekologicznego wynika, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na oświetlenie osiedla o blisko 50 procent.
 • Gmina Skoki przystąpiła również do naboru wniosków o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek został złożony na zadeklarowaną przez rolników ilość odpadów, tj. 20 ton. Wnioskowana kwota dotacji to 10 tys. zł.
 • Do 31 marca trwał nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach dwóch obszarów inwestycyjnych: finansowania prac konserwatorskich oraz udzielania przez gminę dotacji na wykonanie prac konserwatorskich.
  W naborze złożono trzy wnioski.
  Dwa dotyczą udzielenia dotacji właścicielom obiektów zabytkowych, natomiast jeden dotyczy inwestycji własnej gminy polegającej na przebudowie zabytkowego budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach.
  Zawnioskowane dotacje, w sumie ponad 1,3 mln zł, mają wesprzeć prace remontowo-konserwatorskie przy kościele w Rejowcu oraz prace konserwatorskie przy pałacu w Rościnnie.
  W przypadku gminnej inwestycji planowane dofinansowanie to prawie 630 tys. zł.
 • Gmina Skoki przystąpiła również do naboru wniosków do Programu Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Kulisy Kultury”. Celem Programu jest poprawa warunków funkcjonowania domów kultury oraz bibliotek poprzez realizację zadań remontowych lub inwestycyjnych.
  W związku z tym postanowiono zgłosić do dofinansowania II etap zadania polegającego na poprawie warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach
  Pierwszy etap został zrealizowany w 2022 roku przy dofinansowaniu z ubiegłorocznej edycji Programu Kulisy Kultury w wysokości 45 tys. zł. W tym roku staramy się o 150 tys. zł na dokończenie zadania, czyli wymianę sufitu i oświetlenia oraz montaż klimatyzacji i kurtyn zasłaniających okna. Dzięki jego realizacji, powstanie miejsce w pełni przystosowane do organizowania małych form teatralnych i koncertowych.
 • Poza inwestowaniem w kulturę, samorząd wspiera również rozwój sportowy mieszkańców. Od 10 lat uczestniczymy w Programie Ministerstwa Spotu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego otrzymujemy dofinansowanie wynagrodzeń dla dwóch animatorów spotu zatrudnianych na Orliku w Skokach. W tym roku wartość uzyskanego dofinansowania na ten cel wynosi 10,8 tys. zł.

Oprócz wnioskowania o fundusze, Gmina Skoki realizuje projekty, które uzyskały już dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

 • Mowa tu o budowie I etapu ul. Polnej w Skokach. Bardzo ważnej, ale też bardzo kosztownej inwestycji, której wartość po przetargu wynosi ponad 12 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z  Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 mln zł, którepozwoliło na zbilansowanie budżetu i sfinansowanie I etapu budowy. 3 lutego zawarto umowę z wykonawcą robót budowalnych – firmą WANT Sp. z o.o. z Tczewa. Inwestycja jest w trakcie realizacji – trwają roboty ziemne.
 • Po długo oczekiwanej ocenie wniosku o dofinansowanie na przebudowę i zmianę przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Salwie Wielkopolskiej na cele społeczno-kulturalne, w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w wysokości 150 tys. zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” a wnioskowanie o nie odbywało się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.
  Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych – planowany termin podpisania umowy to kwiecień 2023 r.
 • Kolejna inwestycja, która będzie realizowana przy udziale środków zewnętrznych to przebudowa byłego dworca kolejowego w Roszkowie.
  Zadanie polega na remoncie budynku niemieszkalnego w celu utworzenia 5 lokali mieszkalnych, zwiększających zasób mieszkaniowy gminy.
  Tu gmina pozyskała wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,8 mln zł z środków Banku Gospodarstwa KrajowegoFundusz Dopłat.
 • Oczekujemy jeszcze na ostateczną ocenę dwóch wniosków o dofinansowanie złożonych w 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Jest to wniosek na kwotę ok. 137,5 tys. zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie oraz wniosek na kwotę ponad 45 tys. zł  na realizację operacji pn. Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach.