Dnia 12 lipca 2010r. zakończyła się realizacja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

Projekt skierowany był dla kobiet bezrobotnych z terenu miasta i gminy Skoki korzystających z pomocy społecznej. Celem szkolenia było przede wszystkim zdobycie umiejętności praktycznych poprzez ukończenie kursu „Kroju i szycia” oraz „Profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości”, a także poprawienie aktywności zawodowej kobiet, podniesienie ich samooceny oraz nabycie takich umiejętności i cech, które pozwolą im odnaleźć na lokalnym rynku pracy i w społeczeństwie.

Na zakończenie szkolenia wszystkie Panie otrzymały zaświadczenia o jego ukończeniu. 

Robert Rogaliński