Jak co roku w prawie wszystkich sołectwach organizowane były przez Sołtysów wraz z Radą Sołecką spotkania wigilijne mieszkańców wsi.

Podobnie było także we wsi Budziszewice 28 grudnia 2007 roku, gdzie w świetlicy wiejskiej zebrali się mieszkańcy wsi na czele z sołtysem panem Stanisławem Derpińskim, oraz zaproszonymi gośćmi.

Po raz kolejny spotkanie wigilijne umilił występ grupy artystycznej Skoczki pod kierownictwem Mieczysława Jarzembowskiego, śpiewając przepiękne kolędy.

Po występie głos zabrał proboszcz parafii Budziszewko, do której należy wieś Budziszewice ksiądz Grzegorz Kuliński. Nie zabrakło oczywiście odczytania fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza dotyczącego historii narodzenia Chrystusa.

Mieszkańcy staropolskim zwyczajem podzielili się opłatkiem, oraz zasiedli wspólnie do stołu, na którym znalazł się min. wspaniały tort ufundowany mieszkańcom wsi przez Burmistrza Tadeusza Kłosa.