Wynik konkursu

253

We wtorek, 11 czerwca 2024 roku ogłoszono wyniki naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.
Nowym kierownikiem został Michał Piaskiewicz.

Decyzja o jego wyborze została podjęta na podstawie przeprowadzonego konkursu, który potwierdził wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie zawodowe oraz doskonałą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Michał Piaskiewicz ma 34 lata, posiada wykształcenie w dziedzinie budownictwa. W 2012 roku uzyskał tytuł inżyniera budownictwa na Politechnice Poznańskiej, a w 2015 roku tytuł magistra inżyniera w specjalności Drogi i Lotniska. Od 2019 roku ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych, był także specjalistą ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu oraz kierownikiem Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.

Michał Piaskiewicz jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Prawo na Drodze, gdzie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego zainteresowania obejmują inżynierię ruchu drogowego oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach.

Gratulujemy Michałowi Piaskiewiczowi objęcia nowego stanowiska i życzymy wielu sukcesów w realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Skoki.