31 maja był ostatnim dniem pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach dla naszej koleżanki Adrianny Urbaniak, która od 1 czerwca zacznie pracę na stanowisku Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

W skockim Urzędzie pani Adrianna Urbaniak pracowała od 2006. Została zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych. W kwietniu 2013 została przeniesiona do Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa na stanowisko inspektora ds. gospodarowania mieniem komunalnym, którego następnie została kierownikiem w styczniu 2017.

Stanowisko Sekretarza, które pani Adrianna Urbaniak obejmie w sąsiedniej gminie niewątpliwie jest ogromnym awansem zawodowym i sporym wyzwaniem.

Życzymy Ci droga koleżanko abyś odniosła w nowej pracy same sukcesy i zadowolenie, tego samego życzymy Ci w życiu prywatnym.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach