Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w miesiącach wrześniu i październiku 2023 konsultacje i porady specjalistyczne w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach będą udzielane głównie w sposób bezpośredni.

Na umówione spotkania należy zgłosić się  do lokalu mieszczącego się przy ul. Ciastowicza 11 (wejście od frontu Urzędu Miasta i Gminy, po schodach w dół).

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą będzie można skorzystać z porady telefonicznej w wyznaczonym wcześniej terminie.

Osoby umówione prosi się o potwierdzenie przybycia na spotkanie lub o wcześniejsze powiadomienie o rezygnacji z poradnictwa co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem. Umożliwi to wpisanie na dany dzień i godzinę innych osób potrzebujących pomocy.

Z dyżurującymi specjalistami można kontaktować się odnośnie problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy domowej oraz kryzysu osobistego w podanych niżej terminach:

z mgr Jolantą Korczowską – Jankowiak – psycholog

23.09.2023r. w godz. 10.00 – 15.00
06.10.2023r. w godz. 10.00 – 15.00
21.10.2023r. w godz. 10.00 – 15.00

Na spotkanie ze specjalistą można umówić się w podanych wyżej dniach przychodząc do Punku osobiście lub telefonując w godzinach 14.30 – 15.00 pod numer 506 722 263.

Pozostałe godziny w danym dniu zarezerwowane są dla osób już umówionych.

z Elżbietą Ciećmierowską – terapeutą leczenia uzależnień

30.09.2023r. w godz. 7.30 – 12.00
9.10.2023r. w godz. 10.30 – 15.00
28.10.2023r. w godz. 7.30 – 12.00