Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w miesiącach wakacyjnych 2022 r. konsultacje i porady specjalistyczne w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach są udzielane w sposób bezpośredni. Na umówione spotkania należy zgłosić się  do lokalu mieszczącego się przy ul. Ciastowicza 11 (wejście od frontu Urzędu Miasta i Gminy po schodach w dół).

Z dyżurującymi specjalistami można kontaktować się odnośnie problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy domowej oraz kryzysu osobistego w podanych niżej terminach:

z mgr Jolantą Korczowską – Jankowiak – psycholog

w lipcu:

22.07.2022r. w godz. 10.00 – 16.00

23.07.2022r. w godz. 10.00 – 15.00

20.07.2022r. w godz. 10.00 – 16.00

w sierpniu:

12.08.2022r. w godz, 10.00 – 16.00

13.08.2022r. w godz. 10.00 – 15.00

20.08.2022r. w godz. 10.00 – 16.00

26.08.2022r. w godz. 10.00 – 15.00

27.08.2022r. w godz. 10.00 – 16.00

z Elżbietą Ciećmierowską – terapeutą leczenia uzależnień

w miesiącach lipcu i sierpniu

w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 10.30 – 15.30

w ostatnią sobotę miesiąca w godz. 7.30 – 12.30