Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w miesiącach lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2024 konsultacje i porady specjalistyczne w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach będą udzielane głównie na miejscu, w sposób bezpośredni.

Na umówione spotkania należy zgłosić się  do lokalu mieszczącego się przy ul. Ciastowicza 11 (wejście od frontu Urzędu Miasta i Gminy, po schodach w dół).

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą będzie można skorzystać z porady telefonicznej w wyznaczonym wcześniej terminie.

Osoby umówione prosi się o potwierdzenie przybycia na spotkanie lub o wcześniejsze powiadomienie o rezygnacji z poradnictwa co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem. Umożliwi to wpisanie na dany dzień i godzinę innych osób potrzebujących pomocy.

Z dyżurującymi specjalistami można kontaktować się odnośnie problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy domowej, uzależnień behawioralnych oraz kryzysu osobistego w podanych niżej terminach:

z mgr Jolantą Korczowską – Jankowiak – psycholog

W lutym:

02.02.2024r. i 23.02.2024r. w godz. 10.00 – 15.00
03.02.2024r., 10.02.2024r., 17.02.2024r., 24.02.2024r. w godz. 10.00 – 16.00

W marcu:
08.03.2024r. i 22.03.2024r. w godz. 10.00 – 15.00
02.03.2024r., 09.03.2024r., 16.03.2024r., 23.03.2024r. w godz. 10.00 – 16.00

W kwietniu:
12.04.2024r. i 26.04.2024r. w godz. 10.00 – 15.00
06.04.2024r., 13.04.2024r., 20.04.2024r., 27.04.2024r. w godz. 10.00 – 16.00

W maju:
10.05.2024r. i 24.05.2024r. w godz. 10.00 – 15.00
04.05.2024r., 11.05.2024r., 18.05.2024r., 25.05.2024r. w godz. 10.00 – 16.00

W czerwcu:
07.06.2024r. i 21.06.2024r. w godz. 10.00 – 15.00
01.06.2024r., 08.06.2024r., 15.06.2024r., 22.06.2024r. w godz. 10.00 – 16.00


Na spotkanie ze specjalistą można umówić się w podanych wyżej dniach przychodząc do Punku osobiście lub telefonując odpowiednio w godzinach 14.30 – 15.00 (w dni przyjęć do godz. 15.00) lub 15.30 – 16.00 ( w dni przyjęć do godz. 16.00 pod numer 506 722 263.

Pozostałe godziny w danym dniu zarezerwowane są dla osób już umówionych.

z Elżbietą Ciećmierowską – instruktorem leczenia uzależnień
w drugi poniedziałek miesiąca w godz.10.30 – 15.00
oraz ostatnią sobotę miesiąca w godz. 7.30 – 12.00

Na spotkanie ze specjalistą można umówić się w podanych wyżej dniach przychodząc do Punku osobiście lub telefonując pod numer  600 202 327.