Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie 2 mln zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Środki zostały przyznane na budowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach, którego przebieg obrazuje umieszczony poniżej film oraz zdjęcie z lotu ptaka:

zdjęcie lotnicze z naniesionym przebiegiem ścieżki
zdjęcie lotnicze z naniesionym przebiegiem ścieżki

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę ciągu komunikacyjnego składającego się z:

  • drogi wewnętrznej o długości 0,33 km,
  • ścieżki rowerowej (ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego) o długości 0,53 km z nawierzchni asfaltowej,
  • kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Wełna. Kładka stanowi część ciągu komunikacyjnego i ma za zadanie przeprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego pomiędzy ulicą Parkową i Turystyczną przez rzekę.

Szacunkowa wartość inwestycji to 2,4 mln zł a planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2024 rok

film i zdjęcie: Karolina Stefaniak