Na ulicach: Mickiewicza, Sienkiewicz i Słowackiego w Skokach zakończono budowę chodników.

Nowe chodniki o powierzchni ok 1.500m2, wykonane zostały z kostki betonowej przez Przedsiębiorstwo ANMAK z Rogoźna.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami przetargu i w wyznaczonym terminie. Koszt to  477.877,15 zł. Odbiór techniczny nastąpił 18 września.

Inwestycja ta niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz pozytywnie zmieni wizerunek dróg osiedlowych.