Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu na swoich stronach internetowych parę dni temu ogłosił wyniki konkursu w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w województwie wielkopolskim na rok 2023:

https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2023/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-polegajacych-wylacznie-na

Na liście podstawowej dla powiatów z naszego województwa znalazło się 40 zadań którym przyznano dofinansowanie, w tym jedno dla Powiatu Wągrowieckiego. Środki przyznano na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno”.

Wartość całego zadania to 1.416.783,88 zł, kwota dofinansowania to 60% i wyniesie 850.070,32 zł, środki własne powiatu to 566 713,56 zł.

Powiat Wągrowiecki złożył wniosek o dofinansowanie na remont drogi do Rościnna w uzgodnieniu z gminą Skoki, która zadeklarowała pokrycie kosztów wkładu własnego powiatu ze swojego budżetu.

Trzymamy kciuki aby naszemu Starostwu udało się wykorzystać to dofinansowanie. Droga do Rościnna to prawdziwy slalom gigant przez dziury i z pewnością to drogą o najgorszym stanie technicznym spośród dróg asfaltowych naszej gminy.

Gdyby to była droga gminna a nie powiatowa to z całą pewnością byłaby dawno wyremontowana. Gmina Skoki podjęła próby pomocy finansowej dla Powiatu Wągrowieckiego, uchwalając w swoim budżecie dofinansowanie dla tej inwestycji 250 tyś w ubiegłym roku. Dotacja ta jednak wróciła do naszego budżetu, gdyż przeciążony budżet powiatu remontem szpitala nie znalazł reszty środków na kapitalny remont drogi do Rościnna.

Trzymamy kciuki aby udało się to tym razem. Z listy rankingowej Wojewody Wielkopolskiego publikującej przyznane dotacje wynika, że inwestycja ta powinna zakończyć się z końcem listopada tego roku.

Niebawem pewnie Starostwa Wągrowiecki ruszy z procedurą przetargu na wyłonienie wykonawcy o czy będziemy Państwa informować na bieżąco.