Tegoroczne, ciepłe, słoneczne lato zachęca do aktywnego wypoczynku, korzystania z darów natury i możliwości poznawania świata. Zmobilizowało już ponad pięćdziesiątkę dzieci i młodzieży, uczestniczących w ciągu roku kalendarzowego w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach działających na terenie gminy Skoki, do wzięcia udziału w 3. edycji akcji letniej „Lato z Pasją”.

Inicjatywa ta mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie szeroko rozumianym uzależnieniom jak i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i pasji chroniących przed podejmowaniem zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, od kilku już lat cieszy się zainteresowaniem młodych ludzi i ich rodziców, a co za tym idzie dużą frekwencją uczestników.

W tym roku organizatorzy przygotowali dwie tury atrakcji.

Pierwsza, lipcowa właśnie dobiega końca i zostanie ona powtórzona z kolejną grupą uczestników w sierpniu.

Tegoroczna akcja tradycyjnie już zaczęła się integracją, tym razem podczas zabaw na słonecznej, nadmorskiej plaży w Mielnie. Oprócz kąpieli słonecznych było również wodne pluskanie oraz korzystanie z atrakcji placu zabaw Parku Rozrywki w Mielnie.

Kolejny dzień obfitował w rozmaitości przyrodnicze i historyczne. Spędzony miedzy innymi w Rogalińskim Parku Krajobrazowym, pozwolił zobaczyć sławne, trzy wielkie dęby, których wiek oblicza się na 700 lat oraz całe największe skupisko dębów pomnikowych w Europie.

Część skierowaną do pasjonatów historii i kultury stanowiło zwiedzanie ekspozycji Pałacu w Rogalinie, który jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Muzeum Pałac w Rogalinie to jedna z najważniejszych polskich rezydencji wzniesionych w XVIII wieku, która swoją sławę zawdzięcza urokliwemu położeniu, bogatej historii, ciekawej architekturze i wspaniałym zbiorom artystycznym. 

Rogaliński kompleks obejmuje pałac z ekspozycją wnętrz rodu Raczyńskich, północne skrzydło pałacu  z Gabinetem londyńskim Edwarda Bernarda – prezydenta RP na uchodźstwie, powozownię a także galerię malarstwa.

Upalny dzień zakończyła tradycyjnie już wizyta w McDonald’s, gdzie konsumpcji ulubionych pyszności nie było końca.

Trzeci dzień akcji to historyczno – kulturowa wizyta w Poznaniu, gdzie uczestnicy zwiedzali krypty zasłużonych  Wielkopolan w kościele p.w. św. Wojciecha, Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli stanowiącego oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu obejrzeli ekspozycję militariów, dokumentów, zdjęć poświęconych walkom o Festung Posen w lutym 1945 roku oraz udziałowi w nich mieszkańców Poznania tzw. cytadelowców. Ponadto zobaczyli różnego typu uzbrojenie radzieckie i niemieckie, a także zbiór broni i amunicji zebranej na terenie Cytadeli podczas budowy parku.

Największą atrakcję stałej ekspozycji stanowił plenerowy park sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojskowymi, 9 samolotami i 2 helikopterami, 5 czołgami, licznymi armatami, działami i moździerzami.

Park Cytadela w Poznaniu, obecnie największy teren zielony w mieście, to miejsce, w którym w ciekawy sposób łączy się historia ze sztuką i błogim relaksem, czego doświadczyli uczestnicy akcji.

Kolejny dzień również obfitował w atrakcje, tym razem w Gnieźnie, w którym młodzież zwiedziła Katedrę i Rynek oraz w Dziekanowicach ze skansenem stanowiącym ważny punkt turystyczny na Szlaku Piastowskim. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach będący oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy mieści na obszarze ok. 21 ha około 60 obiektów przeniesionych tu z różnych regionów Wielkopolski. Otoczenie budynków utrzymane jest w wiejskim charakterze: z ogródkami, zagrodami ze zwierzętami, sadami, co podnosi ich autentyczność i stwarza specyficzną atmosferę. Zwieńczeniem czwartego dnia akcji było zwiedzanie wraz z przewodnikiem Ostrowa Lednickiego.

Ostatni dzień akcji to profilaktyczno – integracyjny festyn w świetlicy w Rościnnie wraz z pogadanką dotycząca bezpiecznych wakacji przeprowadzoną przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skokach stanowiącą zwieńczenie całorocznych działań profilaktycznych prowadzonych przez wychowawczynie poszczególnych grup świetlicowych oraz animacjami firmy Zmalowane Animacje Anna Wieczorek, grami, zabawami a także pieczeniem kiełbasek przygotowanym przez opiekunów.

Nadmienić należy, że świetny humor młodzieży i wychowawczyń oraz przyjazna aura towarzyszyła lipcowej akcji cały czas, czego życzymy również uczestnikom sierpniowej edycji.

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień

galeria zdjęć z pierwszego turnusu: