5 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszych trzech umów z mieszkańcami Skoków o dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Od początku naboru wniosków, tj. od 17 lutego do końca maja br. do urzędu gminy wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie spełniały warunki programu i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 

Kwota przyznanego dofinansowania zależna jest od dochodów oraz od wysokości kosztów inwestycji, ale nie może wynieść więcej niż 37.500 zł. Środki na wsparcie mieszkańców w wymianie źródła ciepła gmina pozyskała w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Nabór wniosków nadal trwa! Będzie prowadzony do 30 czerwca 2023, lub do wyczerpania środków.

Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gmina-skoki.pl. Pod logiem programu „Ciepłe Mieszkanie” na stronie głównej można znaleźć wszystkie informacje o naborze i o zasadach dofinansowania, a w razie wątpliwości lub pytań skontaktować się z pracownikiem urzędu, pod numerem telefonu 61 89 25 808.

„Ciepłe Mieszkanie” to nie jedyny program, który wspiera wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach funkcjonuje stanowisko doradcy programu „Czyste Powietrze”. Doradca – pan Stanisław Kida, przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00 i w środy od 8:00 do 13:00.

Wszystkim zainteresowanym poprawą jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych udziela informacji i porad, pomaga wypełnić odpowiednie wnioski, a także weryfikuje te już wypełnione. Na indywidualne konsultacje proponujemy umawiać się telefoniczne w wyżej wymienionych dniach, pod numerem telefonu 61 89 25 800.