W poniedziałkowe przedpołudnie, 3 kwietnia Burmistrz Tadeusz Kłos w obecności podopiecznych świetlicy oraz ich rodziców, oficjalnie przekazał przedstawicielom Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach klucze do lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Ciastowicza 12B w Skokach.

Dzięki wykonaniu przez Gminę Skoki prac modernizacyjnych, przystosowano pomieszczenia w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się oraz wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Lokal posiada odrębne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 77 m2. Świetlica terapeutyczna w Skokach funkcjonuje ponad 27 lat, a obecnie skupia 9 osobową grupę podopiecznych.

Mamy nadzieję, że nowa siedziba będzie podstawą do rozwoju dotychczasowej działalności Świetlicy oraz doskonałym miejscem służącym integracji, terapii oraz aktywizacji podopiecznych.

zdjęcia Karolina Stefaniak: