W 2022 roku rozpoczęliśmy prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030. Do budowania Strategii angażujemy różne grupy społeczne, tym razem przyszła kolej na najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W lutym Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos ogłosił konkurs plastyczny „Moja Gmina za 20 lat”.  

Oto wyniki konkursu:

Nagroda główna: w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030 zamieszczone zostaną prace Leny Wieczorek z Grzybowa, Marii Foińskiej z Grzybowic oraz Franciszka Korczaka z Łosińca.

Autorów nagrodzonych prac Burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił w środę 29 marca na spotkanie podczas którego przekazał zwycięzcom gratulacje i nagrody.

Zgodnie z regulaminem konkursu uczniom klas I, II i III w Lechlinie przekazano bony na materiały plastyczne.

Uczniom i ich rodzicom oraz zaangażowanym nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie.

zdjęcia z wręczenia nagród Karolina Stefaniak: