Przez ponad trzy tygodnie marca, w sołectwach Gminy Skoki odbywały się zebrania wiejskie. W ciągu 27 spotkań udało się porozmawiać z mieszkańcami oraz omówić działalność poszczególnych sołectw, a także całej gminy. Nie zabrakło problemów, ale również planów na przyszłość.

Na terenie Gminy Skoki funkcjonuje 27 sołectw. W 2023 roku, po dwuletniej przerwie związanej z pandemią koronawirusa wznowiono spotkania Burmistrza z mieszkańcami Gminy.

Spotkania te, są inicjatywą, dzięki której mieszkańcy mogą spotkać się z przedstawicielami władz i omówić najważniejsze kwestie dotyczące lokalnych społeczności. W zebraniach uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos, Sekretarz Gminy – Blanka Gaździak, pracownicy Urzędu oraz sołtysi poszczególnych sołectw. Często na spotkaniach pojawiali się również radni Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Podczas spotkań sołtysi przedstawiali sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2022. Pracownicy Urzędu omawiali sprawy związane z kosztami funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, planem kontroli zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zasadami przyznawania środków z Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Burmistrz przedstawił obecną sytuację w gminie. Mówił o finansach, o rozwoju gminy, a także o realizowanych inwestycjach i planach na przyszłość.  

Na każdym zebraniu mieszkańcy zgłaszali zapytania i wnioski. Dotyczyły one m.in. remontów dróg gminnych lub powiatowych, budowy sieci światłowodowej, budowy sieci kanalizacyjnej, wykonania oświetlenia, modernizacji świetlic czy zagospodarowania terenów wiejskich. 

W zebraniach uczestniczyło łącznie 380 mieszkańców. Najwyższą frekwencję odnotowano na zebraniu w Pomarzankach, gdzie obecnych było 57% mieszkańców sołectwa. Wysoką frekwencję odnotowano również na spotkaniu z mieszkańcami sołectw: Sława Wielkopolska (20%), Budziszewice (18%), Lechlinek (17%), Stawiany (14%) oraz Sławica (14%). Szczegóły w poniższym zestawieniu.

SołectwoLiczba mieszkańców zameldowanych wg stanu na 28.02.2023Liczba mieszkańców uczestniczących w zebraniuFrekwencja
Bliżyce149107%
Brzeźno138107%
Budziszewice841518%
Chociszewo10566%
Glinno151117%
Grzybowo134118%
Jabłkowo310196%
Jagniewice12986%
Kakulin169127%
Kuszewo12297%
Lechlin250198%
Lechlinek751317%
Łosiniec375216%
Niedźwiedziny157117%
Pawłowo Skockie2142612%
Pomarzanki14857%
Potrzanowo1000141%
Raczkowo9844%
Rakojady7600%
Rejowiec250198%
Roszkowo17863%
Roszkówko7645%
Rościnno304217%
Sława Wielkopolska1713520%
Stawiany1161614%
Sławica2864114%
Szczodrochowo128119%
RAZEM52593807%

Poniżej prezentujemy zdjęcia z zebrań wiejskich autorstwa Weroniki Saukens: