20 grudnia odbyła się 53 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki w trybie nadzwyczajnym. Podczas sesji delegacja skockiej drużyny harcerzy przekazała na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy Światełko Betlejemskie.

Serdecznie dziękujemy harcerzom za kultywowanie pięknej idei, tradycji przekazywania światła pokoju, jakże ważnego symbolu w dzisiejszych czasach. Dziękujemy również za to, że co roku na trasie skockich harcerzy ze Światłem Betlejewskim znajduje się Urząd Miasta i Gminy Skoki.

Sesja nadzwyczajna została zwołana w związku z niższą niż pierwotnie zakładano wartością sprzedanego węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Skoki, zmniejszono o kwotę 800.000 zł dochody z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców za zakup węgla. Zwiększono również o 435.180 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Skoki, w związku z aktualizacja zapotrzebowania zgłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.