Na terenach wiejskich w Kakulinie przebudowana została droga, która zapewni jej użytkownikom, a przede wszystkim rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych.

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową na długości  572,05 m, a jej szerokość to 5 m. Dodatkowo wykonano oświetlenie drogowe z oprawami typu LED o mocy 60W.

Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 53 438,00 zł.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 997 942,17 zł.  

Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL.

Zdjęcia przedstawiają wyremontowaną drogę w Kakulinie: