Szanowni Państwo,
dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Inwestycja dotyczy wymiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe, wymiany części okien oraz docieplenia budynku.

Całe przedsięwzięcie jest realizacją zobowiązań Gminy wynikających z gazyfikacji miasta. Podpisując w 2009 roku porozumienie z Wielkopolską Spółką Gazownictwa, w celu obniżenia kosztów całej gazyfikacji miasta, zobowiązaliśmy się do podłączenia gminnych obiektów użyteczności publicznej do sieci gazowej. Po kilku latach starań Gmina Skoki, dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, mogła ubiegać się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Unii Europejskiej.

Ze środków przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na termomodernizację Urzędu pozyskaliśmy ponad 600.000 złotych co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.