Mieszkańcy Sołectwa Grzybowo spotkali się w świetlicy wiejskiej w ostatni poniedziałek 28 marca, aby dokonać wyboru sołtysa. Dotychczasowy sołtys Andrzej Zaranek zmarł na początku października ubiegłego roku. Na prośbę Burmistrza Tadeusza Kłosa pamięć zmarłego została uczczona minutą ciszy.  

W wyborach uzupełniających udział wzięło 36 mieszkańców sołectwa, co stanowiło 37% osób uprawnionych do głosowania.

Mieszkańcy jako kandydatów na sołtysa zgłosili 3 osoby – Monikę Foińską, Agatę Wieczorek oraz Michała Zaranka (syn poprzedniego sołtysa).

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie oraz dokonały krótkiej autoprezentacji.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

  • Foińska Monika – 9 głosów,
  • Wieczorek Agata – 13 głosów,
  • Zaranek Michał – 14 głosów.

Po ogłoszeniu wyników, Burmistrz pogratulował nowemu sołtysowi i życzył mu sukcesów w działalności sołeckiej.

W dalszej części zebrania Burmistrz przedstawił możliwości finansowe gminy oraz poinformował mieszkańców o zabezpieczeniu w budżecie gminy kwoty w wysokości 150 000 zł przeznaczonej na remont świetlicy.

Następnie podjęto dyskusję nad innymi sprawami związanymi z sołectwem.

Nowemu sołtysowi życzymy sukcesów, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.

Rada Sołecka pozostaje w niezmienionym składzie:

  • Kinga Bogacka
  • Karina Wieczorek
  • Krystyna Zaranek

Galeria zdjęć poniżej przedstawia biorących udział mieszkańców oraz władze gminy, zdjęcia autorstwa Weronik Saukens: