Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach realizuje znaczącą część akcji ratowniczo-gaśniczych w powiecie. Wspiera także działania poza nim. Podczas walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 26 marca, Piotr Kaczmarek – prezes jednostki, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informacje o działaniach jednostki w 2021.

OSP Skoki zrzesza 81 członków, w tym 48 zwyczajnych, z których 29 to osoby przeszkolone i przygotowane do akcji ratowniczo-gaśniczych. W gronie organizacji 26 osób stanowi skład Orkiestry Dętej OSP.

W 2021 roku strażacy z jednostki uczestniczyli w 174 zdarzeniach, z czego 114 stanowiło miejscowe zagrożenia na terenie miasta i gminy. Statystyki pokazują, że najwięcej interwencji zdarzyło się w październiku, co wiązało się z uczestnictwem jednostki w akcjach związanych z pandemią COVID-19 oraz występowaniem niekorzystnych warunków pogodowych. Sporo wyjazdów realizowanych było także w sierpniu, co spowodowane było sporą liczba zgłoszeń o pojawianiu się skupisk owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły, szerszenie).

Uczestniczący w zebraniu mł. bryg. Jacek Rochowiak, naczelnik wydziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, poinformował i potwierdził, że na 985 akcji na terenie powiatu aż 147 przypadło na skocką jednostkę. Zaznaczył jednocześnie, że pożary stanowiły tylko 20 proc. zaangażowania PSP i OSP.

Wsparcie służb medycznych w okresie wzrostu zachorowań pandemicznych stanowiło znaczną ilość działań strażaków. Przedstawiciel KP PSP poinformował również, że w tym roku strażacy wyjeżdżali już 500 razy, z czego skocka jednostka 74. Wiązało się to głównie z likwidacją szkód wywołanych przez przetaczające się w powiecie wichury.

Słowa uznania dla strażaków wyraził także obecny podczas walnego zebrania dh Łukasz Wiatrowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Znaczenie jednostki podkreślił także Grzegorz Bałdyga, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych będą otrzymywali teraz znowelizowane stawki za działanie. Znowelizowana ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych daje także możliwość ubiegania się o specjalne dodatki za długoletnią służbę.

– Dzięki Waszemu zaangażowaniu my czujemy się bezpieczni. Teraz, w obliczu zagrożenia zewnętrznego, szczególnie takie przekonanie jest nam potrzebne – powiedział do zebranych Tadeusz Kłos, burmistrz miasta i gminy.

– Cieszę się, że widzę wśród zebranych ludzi, którzy mogliby tu już nie przychodzić, bo zakończyli swoją służbę. Są jednak i to stanowi o sile i znaczeniu organizacji. Samorząd gminy wspiera jednostkę finansowo zarówno w kwestii technicznej, jak i w przypadku funkcjonowania orkiestry dętej, która jest ważnym elementem promocji Gminy Skoki.

Dh Piotr Kaczmarek poinformował zebranych o realizacji ubiegłorocznego i założeniach tegorocznego planu finansowego. Jednostka chciałaby się doposażyć o łódź ratunkową i przyczepę do transportu motopompy, ale do rozwiązania jest kwestia pomieszczeń do ich przechowywania. Liczy tu na pomoc ze strony burmistrza w kwestii uzgodnienia z właścicielem działki, na której ulokowana jest strażnica, możliwości rozbudowy obiektu.

Marzeniem strażaków jest nowy ciężki wóz bojowy, bo ten, który użytkują, ma już 22 lata i wymaga częstych interwencji naprawczych.

Gwałtowny wzrost cen spowodował, że samorząd musiałby zabezpieczyć prawie trzykrotnie środków własnych więcej. Jednostka zabiega o środki wewnętrzne na doposażenie w sprzęt. Niedawno udało się zakupić ze środków Komendy Głównej PSP akumulatorowy sprzęt.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie dh. Robertowi Filipowskiemu Złotego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa.

Poniżej zdjęcia autorstwa Franciszka Szklennika przedstawia biorących w zebraniu strażaków i zaproszonych gości: