20 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechlinie. Któremu przewodniczył dh Marek Gramza. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2015, następnie wybrano nowy skład Zarządu:

– Prezes   – dh Marek Gramza
– Wiceprezes-naczelnik   – dh Roman Kerger
– Sekretarz  – dh Witold Bzdęga
– Skarbnik  – dh Kamil Gramza
– Kronikarz  – dh Waldemar Gramza
– Gospodarz   – dh Artur Szymański

Komisja Rewizyjna:
– Przewodniczący  – dh Grzegorz Marciniak
– Sekretarz  – dh Adam Jung
– Członek  – dh Marcin Owczarzak

Ochotnicza Straż Pożarna w Potrzanowie 21.02.2016 wybrała następujący skład Zarządu:
– Prezes  – dh Grzegorz Janecko
– Wiceprezes-naczelnik  – dh Białachowski Marcin
– Wiceprezes  – dh Michał Bochyński
– Z-ca naczelnika  – dh Zbigniew Maziarz
– Sekretarz – dh Łukasz Kantorski
– Skarbnik – dh Tomasz Liberski
– Gospodarz – dh Wiesław Łączyński

Komisja Rewizyjna:
– Przewodniczący – dh Jan Broda
– Sekretarz – dh Kamil Springer
– Członek – dh Wojciech Trąbka