W Szkole Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Skokach koło wolontariatu przeprowadziło zbiórkę rzeczy potrzebnych dla przybywających na teren gminy obywateli Ukrainy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało się zebrać bardzo dużą ilość darów. Dziękujemy wszystkim za okazane serce i  hojne wsparcie naszej akcji.

Obecnie działa punkt wydawania darów w hali sportowej przy szkole, który obsługują w ramach wolontariatu nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi, a przed lekcjami i po nich, uczniowie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Renata Hamulczyk

Galeria zdjęć przedstawia dzieci, rodziców i opiekunów przynoszących i zbierających dary: