Już prawie dwa lata trwa wojna w Ukrainie wywołana przez Rosję Putina. Wielu Ukraińców straciło wszystko, co mieli. Niekiedy nie mają do kogo i czego wracać. Wojna nie ominęła także zaprzyjaźnionego ze Skokami miasta Biała Cerkiew.

Współpraca naszych miast ma wieloletnią tradycję. Grupy młodzieży gimnazjalnej ze Skoków odwiedzały rodziny w Białej Cerkwi, młodzież z tego miasta goszczona była przez polskie rodziny na terenie miasta i gminy Skoki.

Kiedy nastały czasy pandemii kontakty były oczywiście niemożliwe w takim samym zakresie. A potem, 24 lutego 2022 roku Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Już w marcu2022 roku zaczęli w Skokach pojawiać się uchodźcy z Ukrainy: najpierw z Białej Cerkwi, a potem praktycznie z całej Ukrainy. Skoczanie okazali wielkie serce i wsparcie. Pomógł Urząd Miasta i Gminy w Skokach, jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, firmy, duchowni i zwykli ludzie.

Tradycją kontaktów naszych miast są także warsztaty artystyczne, podczas których dzieci, młodzież i dorośli poznawali tajniki „petrykiwki”, kuchni ukraińskiej i kultury narodowej. W tym roku gościliśmy grupę nauczycieli i edukatorów z Centrum Pozaszkolnej Oświaty „Słonecznik” z Białej Cerkwi na czele z dyrektorką Lilią Liashenko.

Podczas Gali Rzeczy Ciekawych 19 listopada na stoisku można było kupić wyroby rękodzieła przygotowane przez dzieci i nauczycieli ze „Słonecznika”. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na rzecz pomocy dzieciom, które utraciły swoich bliskich w wyniku działań wojennych.

W piątek 27 listopada gości z Ukrainy gościło kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Skoki: burmistrz Tadeusz Kłos i Blanka Gaździak – Sekretarz Gminy. Inicjatorką spotkania była Wiesława Surdyk – Fertsch – wiceprzewodnicząca rady miejskiej. Burmistrz Tadeusz Kłos usłyszał od Lilii Liashenko serdeczne podziękowania dla administracji i mieszkańców Gminy za wszelką okazaną pomoc obywatelom Ukrainy. Wręczyła także upominki oraz dyplomy osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w organizację pomocy uchodźcom: Wiesławie Surdyk – Fertsch, Karolinie Stefaniak, Agnieszce Fertsch, Andrzejowi Surdykowi, ks. Wojciechowi Orzechowskiemu oraz autorowi tych słów.

Nasi goście mieli także okazję do przyjacielskiej rozmowy przy kawie i słodkościach, a także do wspólnej fotografii z burmistrzem w jego gabinecie.

Po spotkaniu, w „Radosnej Planecie” miało miejsce podpisanie umowy o wszechstronnej współpracy między Akademią Rozwoju a Centrum Pozaszkolnej Oświaty „Słonecznik”.

Tekst i fot. Franciszek Szklennik