W środę, 10 marca w przeddzień Dnia Sołtysa odbyło się spotkanie sołtysów z sołectw gminy Skoki.

Dzień sołtysa obchodzimy 11 marca. Szczególnym wydarzeniem dla sołtysów w Polsce było utworzenie samorządu terytorialnego w 1990 r. Sołtys stał się wtedy organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Przypomnijmy na terenie naszej gminy funkcjonuje 27 sołectw.  

Zanim na stole pojawił się okolicznościowy tort, Burmistrz oraz pracownicy urzędu przedstawili sołtysom parę istotnych kwestii informacyjnych.

 • Wystąpienie zaczęła Marianna Gregorczuk inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, przedstawiając zebranym zawiłą procedurę aplikowania o środki zewnętrzne.
  Na chwilę obecną gmina złożyła 12 wniosków plus dwa za pośrednictwem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, na łączną kwotę ok 25 milionów złotych. Co z tego gmina Skoki otrzyma? Czas pokaże, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości.
 • Drugi w kolejności głos zabrał Robert Rogaliński Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. Poinformował on m.in. o tym, że na chwilę obecną wpłynęło ponad 800 wniosków z tytułu Dodatku Osłonowego, który jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, ma on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

  Kierownik OPS poinformował też, że w związku z wichurami, które niedawno przeszły nad Polską w ramach środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa wpłynęły 3 wnioski na pomoc doraźną, jednakże nie spełniły kryteriów. W ramach pomocy na remont lub odbudowę wpłynęły 2 wnioski, które są obecnie procedowane.
 • Adrianna Urbaniak kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przypomniała sołtysom o zasadach wynajmu świetlic wiejskich.
 • Stanisław Kida, który świadczy usługi doradcze w programie Czyste Powietrze zaznajomił zebranych ze zmianami i zasadami obecnie obowiązującymi.

  Przy tej okazji należy zaznaczyć, że gmina Skoki jest liderem powiatu wągrowieckiego w ilości złożonych w 2021 wniosków. Złożono ich w tym czasie równe 100, bijąc na głowę resztę gmin.
 • Aleksandra Frankowska inspektor ds. ochrony środowiska przypomniała jakie obecnie są uwarunkowania prawne w procedurze wycinki drzew.
 • Krzysztof Mańka, kierownik referatu Ochrony Środowiska poruszył 3 kwestie z działki gospodarka odpadami.

  Pierwszą było przypomnienie o bezpłatnej aplikacji Ekoharmonogram, dedykowanej gospodarce odpadami, ale i nie tylko.

  Druga kwestia dotyczyła bioodpadów, a konkretnie niewłaściwego ich wrzucania do pojemników na ich zbiórkę. Kwestia tyczy się problemu umieszczania ich tam w foliowych opakowaniach co powoduje bezużyteczność pozyskanego kompostu.

  W ostanim, trzecim temacie także przekaz nie był optymistyczny. Chodziło o tak zwane zniczodzielnie, to jest półki, które postawiono na cmentarzach gdzie miały trafiać dobre i czyste znicze, to jest osłonki, do których można dokupić wkład i nadać im kolejne życie zamiast wyrzucać do kosza.
  Niestety nie wszyscy potrafią z tego korzystać w odpowiedni sposób, zostawiając tam po prostu śmieci. I tu prośba do sołtysów o edukacje mieszkańców.  
 • Z uwagi na sytuację w jakiej znalazła się Polska, to jest falę wojennych uchodźców z Ukrainy rozmawiano o sytuacji jaka panuje w naszej Gminy.
  Z ramienia Społecznego Komitetu „Skoki Ukrainie” działania jakie podjęto przedstawił Franciszek Szklennik.
  Na dzień dzisiejszy z danych którymi dysponujemy u 35 rodzin przebywa ok 130 uchodźców, choć należy przypuszczać, że ta liczna jest większa.
 • Następnie głos zabrała Anna Kałek – Witucka Skarbnik Gminy Skoki prosząc sołtysów o terminowe przynoszenie faktur oraz innych rozliczeń finansowych.

Oficjalną część zebrania zakończyło przekazanie przez Burmistrza Pawłowi Maciejewskiemu, sołtysowi sołectwa Wysoka – Bliżyce pamiątkowego wyróżnienia z okazji zdobycia w 2021 toku tytułu Sołtysa Roku powiatu wągrowieckiego. Jest to wyróżnienie zdobyte głosami mieszkańców w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Serdecznie Gratulujemy.

Spotkanie zakończył tort z okazji Dnia Sołtysa. Sołtysi do domu wyruszyli także z drobnym upominkiem.

Galeria zdjęć autorstwa Karoliny Stefaniak przedstawia sołtysów, Burmistrza oraz pracowników Urzędu podczas spotkania: