Dnia 20 listopada 2010r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, Filia Rejowiec zorganizowała II Zabawę andrzejkową  „Sentyment do Szkoły w Rejowcu”. Dochód z zabawy został przekazany na cele Szkoły w Rejowcu.

Za pieniążki uzyskane z zabawy zakupiono sprzęt nagłaśniający, oraz sprzęt sportowy. Pozyskano także dużą ilość sponsorów, których gadżety urozmaiciły loterię fantową. Bawiono się do białego rana, aż nie chciało się wracać do domu.

Rada rodziców idąc za ciosem zorganizowała 26 listopada 2010 Dyskotekę andrzejkową dla dzieci ze Szkoły w Rejowcu, grono pedagogiczne przygotowało tradycyjne wróżby andrzejkowe, a Rada Rodziców zorganizowała  poczęstunek. Do tańca przygrywał nowo zakupiony sprzęt, którego obsługą zajęła się pani kierownik szkoły.

Rada Rodziców Szkoły w Rejowcu