Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu przypomina, iż zgodnie z art. 64. ust. 1 pkt. 1 oraz art. 64b ustawy Prawo o ruchu drogowym na przejazd po drogach publicznych nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego (kombajn, opryskiwacz, prasa, sieczkarnia), ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej wymagane jest uzyskanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie wydawana jest na okres 12 miesięcy, opłata za jego wydanie wynosi 100 zł.
Za brak zezwolenia jest kara w wysokości 1.500 zł
Zezwolenie wydaje z upoważnienia starosty – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.
Wszystkie wykonywane przejazdy pojazdami nienormatywnymi należy zalegalizować do końca 2019.