W czerwcu i lipcu Komisje Rady Miejskiej Gminy Skoki pracowały w terenie.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Finansów Rozwoju Gminy i Komunikacji Rady Miejskiej Gminy Skoki sprawdziły realizację inwestycji przy jeziorze Włókna w Potrzanowie. Dodatkowo Komisja Finansów Rozwoju Gminy i Komunikacji Rady Miejskiej Gminy Skoki dokonała oceny stan dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skoki.

23 lipca Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji udała się do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie. Członkowie komisji zapoznali się z działalnością RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która prowadzi działalność w zakresie:
– składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
– mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
– kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów. Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę trafiają właśnie do Toniszewa.