Rekordowo długie, bo aż trwające 3 godziny było piątkowe spotkanie Burmistrza z mieszkańcami 6 kwietnia. Nie ma się co dziwić że spotkanie było długie, gdyż kwestie dotyczące porządku, odpadów i kanalizacji w naszej gminie to tematy szerokie i prowokuje do dyskusji, a tej na spotkaniu nie zabrakło.

Kwestie związane z odpadami płynnymi czyli ściekami omówił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka. Temat odpadów stałych, ich odbiór i finanse omówiła Joanna Osiecka pracownik Referatu Ochrony Środowiska w Skokach.

Dyskusja była szeroka, mieszkańców szczególnie ciekawił temat kanalizacji i tego kiedy mogą się spodziewać jej w miejscu swojego zamieszkania.