Do najcenniejszych i najbardziej spektakularnych stanowisk rozpoznanych dzięki archeologii

lotniczej należą układy urbanistyczne zanikłych miast średniowiecznych, do których zalicza się Dzwonowo – niewielki przysiółek malowniczo położony w Puszczy Zielonka, na terenie gminy Skoki. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że w 2014 roku dokonano tam odkrycia, od którego rozpoczęło się przywracanie pamięci o bogatej przeszłości tej miejscowości.

Publikacja stanowi podsumowanie zadania Dzwonowo – zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego, realizowanego w latach 2016-2017 i dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych.

Książka, pobierz PDF >>>