W dniu 18 stycznia br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wyborczym nr 9, który obejmuje miejscowości: Rejowiec, Brzeźno, Sława Wlkp. Sławica i Szczodrochowo.

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 2 Komitety Wyborcze:
1. KWW Jedność – Arkadiusz Sommerfeld
2. KWW Leszka Gronowicza

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieściła się w Szkole Podstawowej w Rejowcu. Uprawnionych do głosowania w okręgu było 544 osób, frekwencja wyniosła 36%, głosów ważnych oddało 195 osób.

W wyniku wyborów Radnym został Pan Arkadiusz Sommerfeld na którego głos oddało 99 wyborców, natomiast Pan Leszek Gronowicz otrzymał 96 głosów.

Gratulujemy Panu Radnemu i życzymy owocnej, dającej osobiste zadowolenie pracy na rzecz lokalnej społeczności.