Wykonana w ubiegłym roku na ulicy Włókna w Potrzanowie podbudowa drogi z kruszywa kamiennego została przykryta masą asfaltową. Zadanie to wykonuje Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK z Nekli, który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 7 ofert z cenami od 482.939,93 zł do kwoty 884.480,99 zł.  Długość tego odcinka drogi wynosi ok. 800 a szerokość  to 4,2 m. Dodatkowo nowo utwardzony fragment drogi gminnej posiada częściowe odwodnienie.

Firma Kop – Dróg ze Skoków wykonała utwardzenie kostką betonową ciągu pieszego pomiędzy ulicą Podgórną a Graniczną w Skokach. Długość tego ciągu pieszego wynosi 86m. Koszt zadania to kwota 18.300 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 8 firm. Cena najdroższej oferty została skalkulowana na kwotę 40.000 zł.

Na ulicy Przylesie w Skokach po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej przystąpiono do układania kostki betonowej. Kanalizację deszczową  o długości 505m zakończoną separatorem lamelowym wykonała spółka „MPGK” z Wągrowca będąca podwykonawcą budowy. Natomiast  utwardzenie drogi i chodników z kostki betonowej wykonuje firma TOM- BRUK z Mieściska. Łączna powierzchnia utwardzonego terenu wyniesie ok. 3.600m2. Termin zakończenia prac w zawartej umowie z wykonawcą został określony na dzień 30 września br. Koszt inwestycji to kwota. 889.999,98 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 14 firm. Cena najdroższej oferty wynosiła 1.684.576,09 zł.  Postęp  zaawansowania prac na budowie pozwala stwierdzić, że ich zakończenie nastąpi w  wyznaczonym terminie.