Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle wykonało I etap przebudowy ulicy Włókna w Potrzanowie. Nawierzchnia gruntowa drogi gminnej na długości 723m została utwardzona kruszywem kamiennym o grubości 20cm. Wcześniej w celu odprowadzenia wód gruntowych spod powierzchni drogi wykonano jej odwodnienie drenażem o średnicy 250mm o łącznej długości 442m. Wykonana podbudowa drogi będzie stanowiła fundament pod nawierzchnię bitumiczną, która będzie wykonana w jej kolejnym etapie budowy. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 407.075,29 zł.  


Równolegle na kolejnej drodze w Potrzanowie na odcinku od ul. Stare Potrzanowo do ul. Włókna (Pałacu) wykonano jej kompleksowy remont. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi posiadała jedną warstwę asfaltu grubości ok. 3 cm. Z biegiem lat uległa ona zużyciu technicznemu i wymagała już częstych remontów. Obecnie została przykryta nową warstwą asfaltu o grubości 5 cm oraz wzmocniono pobocza gruntowe kruszywem kamiennym na szerokości 0,5m Cały odcinek remontowanej drogi posiadał długość 1.055m. Wykonawcą zadania był Zakład Wielobranżowy „TRANS- BRUK” z Nekli za kwotę. 271.207,56 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy. Cena najdroższej oferty została wyceniona na kwotę 415.398,53 zł.


Na ul. Polnej w Skokach planowo dobiegają końca prace ziemno – montażowe związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawca robót w pierwszej kolejności wykonał umocnienie betonowymi prefabrykatami skarpy i dna rzeki Małej Wełny, stanowiącej odbiornik wód deszczowych. W dalszych etapach budowy osadzono separator wód i wybudowano ok. 600mb kanalizacji deszczowej. Prace przebiegają terminowo zgodnie z zawartą umową. Wykonawcą zadania jest miejscowa firma ODNOWA ze Skoków. Koszt realizacji zadania to kwota 549.777,70 zł.


W pierwszych dniach grudnia przystąpiono jeszcze do budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Antoniewskiej w Skokach. Realizowana inwestycja pozwoli na odbiór ścieków komunalnych z 13 działek budowlanych położonych przy tej ulicy. Wykonawcom robót jest firma LEO z Piły wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt zadania to kwota 138.824,29 zł, za którą będzie wybudowany odciek kanalizacji z rur PCV 200mm o długości 329m. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakończenie prac planowane jest do 20 grudnia br.


W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie miasta Skoki na dwóch przejściach dla pieszych na styku Placu Powstańców Wlkp. i ulicy Kościelnej oraz Wągrowieckiej przy banku PKO zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe. Zamontowane po dwie lampy na każdym z przejściu czynią je bardziej widocznym po zmierzchu i bezpiecznym dla pieszych. Wykonawcą robót była spółka energetyczna ENEA Oświetlenie, która na co dzień zajmuje się konserwacją całego oświetlenia na terenie miasta i gminy. Koszt doświetlenia jednego przejścia to kwota 17.835 zł.