Gdy na skocką scenę wyszli dumni powstańcy wielkopolscy, oznajmiając publiczności rozpoczęcie świętowania zwycięskiej insurekcji, mocniej zabiły serca mieszkańców.

Nie mogło być przecież inaczej. Wdzięczni po stokroć i niecodziennie wzruszeni skoczanie byli świadkami lekcji historii, której nigdy nie zapomną. Opowieść o chłopcach Powstania, o bliskiej sercu Wielkopolsce, Paderewskim i  Drzymale przeniosła widzów do 1918 i pozwoliła „dotknąć” triumfalnego zdarzenia w dziejach naszej ojczyzny. W oparciu o wspomnienia powstańca Kiełczewskiego i na podstawie materiałów historycznych, stuosobowa grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała inscenizację pt.: „Skoczanie w Powstaniu Wielkopolskim”. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, młodzież, harcerze, rodzice i nauczyciele. Powstańczą opowieść tworzyły ponadto skockie chóry: Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” i „Męski Chór od święta” oraz lokalne Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i licznie przybyłe poczty sztandarowe. Inscenizacja w reżyserii Barbary Surdyk, przy współpracy: Elżbiety Słomy, Izabeli Białej, Katarzyny Dziel, Anny Macioszek i Andrzeja Surdyka, pokazała walkę zbrojną o polskość Wielkopolski, była wyrazem chwały i  nieustającej pamięci o poległych, nauczyła jak tę pamięć kultywować obecnie.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Programu „Niepodległa”. Inscenizacja sfinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, koordynator działania, dziękuje artystom i widzom za udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowanie składa Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości za owocną współpracę w ramach pozyskanych środków finansowych. Elżbieta Skrzypczak.