Niedawno informowaliśmy o oddaniu do użytku nowego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skokach, przy ul. Antoniewskiej na tzw. „kisowni”. Inwestycja ta została zrealizowana przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych. W skład kompleksu wchodzą następujące strefy:
– czynny wypoczynek: siłownia zewnętrzna,
– treningowe boisko do piłki nożnej,
– tor wrotkarski.

Uwzględniając propozycję mieszkańców- dodatkowo został wybudowany plac zabaw, na którym znalazły się urządzenia dostosowane do najmłodszych użytkowników. Koszt tej inwestycji wyniósł 60.000,00 zł i został w całości pokryty ze środków własnych Gminy Skoki.

Ponadto w trosce o istniejące już obiekty, spełniając oczekiwania mieszkańców Jagniewic istniejący plac zabaw został doposażony w nowe urządzenia zabawowe- huśtawkę, sprężynowce, ławeczkę dla rodziców. Łączny koszt zakupu i montażu urządzeń to 7.000,00 zł.