Wnioski o środki na drogi gminne

W odpowiedzi na nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 prowadzony przez Wojewodę Wielkopolskiego, gmina Skoki złożyła 2 wnioski.

Pierwszy z nich dotyczy przebudowy drogi gminnej w Budziszewicach. Jest to odcinek o długości 632m, od skrzyżowania do granicy gminy w kierunku na Łoskoń Stary i Długą Goślinę.

Inwestycja ma za zadanie ułatwić dostęp mieszkańcom zachodniej części gminy do dużych aglomeracji, takich jak Murowana Goślina czy Poznań.

Wartość inwestycji szacowana jest na około 1,4 mln zł.

Drugi wniosek został złożony na rozbudowę drogi gminnej Sława Wielkopolska – Szczodrochowo. Jest to odcinek o długości około 1,4km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 w Sławie Wielkopolskiej do skrzyżowania z drogą gminną w Szczodrochowie.

Celem inwestycji jest wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników drogi poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, oświetlenia ulicznego, zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz oświetlonego przejścia dla pieszych.

Szacowany koszt rozbudowy to ponad 8,4 mln.

Dofinansowanie w tym naborze może maksymalnie stanowić 80% kosztów inwestycji.

Natomiast wyników naboru możemy się spodziewać już na jesień.

Staramy się także o środki unijne na budowę placu zabaw w Kuszewie

26 lipca 2023 Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zakończyło nabór wniosków na realizację przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Gmina Skoki wzięła udział w tym naborze i złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę placu zabaw w Kuszewie.

Planowane zadanie polega na wybudowaniu, na działce nr ew. 129/2 w Kuszewie, ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni ok. 180 m2.

Obiekt ma składać się między innymi z 4 kompletów urządzeń zabawowych, ławek, ogrodzenia i zieleni. Oszacowany koszt budowy placu zabaw to prawie 160 tys. zł.

Mamy nadzieję, że dzięki złożonemu wnioskowi, uda się pozyskać ponad 100 tys. zł środków unijnych na ten cel.