Zakład Wielobranżowy „TRANS BRUK” z Nekli   zakończył  przebudowę  drogi gminnej w Jabłkowie.

Pierwszy odcinek  drogi, który posiadał zniszczoną nawierzchnię bitumiczną  o  długości 420m   został wyremontowany poprzez ułożenie nowej nakładki bitumicznej. Drugi fragment drogi o długości ok. 600m został kompleksowo przebudowany poprzez  wykonanie nowej podbudowy   i  nawierzchni bitumicznej o grubości 8cm.  Również pobocza drogi na całej długości zostały utwardzone  kruszywem kamiennym. Koszt tego przedsięwzięcia to 403.024,23zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło  7 firm, a cena najdroższej oferty została wyceniona na kwotę 686.956,57zł

W Rościnnie  rozpoczęto budowę  kolejnego odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej o długości 484m. 

Wykonawcą robót wyłonionym również w procedurze przetargowej jest Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który złożył najkorzystniejszą ofertę za kwotę 217.401,06zł. Druga oferta złożona w tym postępowaniu przez wykonawcę z Gniezna została wyceniona już na kwotę 319.408,50 zł. W zawartej umowie  z wykonawcą robót określono termin   ich zakończenia   na koniec września br. Jednak  postęp  prowadzonych prac  pozwala stwierdzić, że roboty te zostaną zakończone znacznie wcześniej przed wyznaczonym terminem.

W kolejnym postępowaniu wybrano również wykonawcę  przebudowy odcinka drogi gminnej pomiędzy  miejscowością Sława Wlkp.  a  Potrzanowo. Tutaj na obecnie trudno przejezdnym fragmencie drogi utwardzonej częściowo płytami betonowymi zostanie  ułożona druga warstwa płyt drogowych. Płyty te pochodzą  z demontażu parkingu  przy dworcu PKP. Materiał ten jest w dobrym stanie technicznym i może posłużyć do wyremontowania  odcinka drogi.  Łącznie zostanie ułożonych ok. 550 płyt. Droga na remontowanym odcinku   zostanie również poszerzona  do  4,2m ułatwiając w ten sposób   komunikację.  Dodatkowo  na  długości  120m zostanie wykonana podbudowa drogi z kruszywa   betonowego. Zainteresowanych tą robotą było  6 wykonawców. Najtańszą ofertę przedłożyła firma  KOP-DRÓG ze Skoków za kwotę 100.785,23 zł. Najdroższa oferta została wyceniona na kwotę 449.081,03 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi w drugiej połowie lipca br.

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej w Potrzanowie ul. Kolonia.   Cały odcinek drogi  na długości 1,6 km ma zostać poddany przebudowie. Na pierwszym fragmencie drogi  zostanie ułożona nowa nakładka  bitumiczna, a pozostała część zostanie całkowicie przebudowana poprzez wykonanie nowej podbudowy  i nawierzchni bitumicznej. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 25 lipca br.