„Spóźniony Słowik” nie przypadkiem taki tytuł miał V Przegląd Poezji „Głosem Dziecka” zorganizowany w skockiej Bibliotece. Motto przeglądu to wszak tytuł wiersza jednego z najbardziej znanych w Polsce autorów wierszy dla dzieci – Juliana Tuwima. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 ustanowił rokiem Juliana Tuwima.

W turnieju swój udział zgłosiło 73 przedszkolaków z terenu Gminy Skoki. Take duże zainteresowane ze strony dzieci bardzo ucieszyło panie bibliotekarki, a zarazem skłoniło do zorganizowania przeglądu w trzech odsłonach, które to miały miejsce w dniach 25, 27 i 26 listopada.

W przygodę z wierszami zabrała dzieci prawdziwa „Lokomotywa”, były więc bilety, pani konduktor z kasownikiem. Poziom przygotowania dzieci recytujących wiersze zachwycił wszystkich obecnych na sali rodziców, dziadków, panie przedszkolanki i bibliotekarki. Pamiątkowe zdjęcie z rodzicem kończyło wstęp każdego młodego recytatora.

Przedszkolaki recytowały wiersze w ramach projektu „Niektórzy Lubią Poezję” – cykl spotkań poetyckich w skockiej Bibliotece współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” w Wągrowcu.


Loga_do_NW