Program wydarzeń, uświetniających i upamiętniających jubileusz miasta – 650 lat jego lokacji – obfitował w różnorodne formy wydarzeń, by każdy znalazł dla siebie coś interesującego, w czym mógłby uczestniczyć. Jednym z takich przedsięwzięć, będącym pomysłem członków Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (TMMSiZS) było pierwsze w historii miasta nabożeństwo ekumeniczne. Jego organizatorami byli: ks. Karol Kaczor, proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach, Tadeusz Kłos, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Iwona Migasiewicz, prezes TMMSiZS.

Nabożeństwo odbyło się w niedzielę, 19 listopada br., w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. Poświęcone było ono dawnym mieszkańcom Skoków różnych konfesji. Od czasu, kiedy to Janusz z Podlesia herbu Nowina otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego prawo założenia miasta mieszkali tu Polacy wyznania katolickiego. Zmieniło się to w wieku XVI. Wówczas to z Europy objętej ruchem Reformacji do Skoków przybyli Czesi i Niemcy, uciekający przed prześladowaniami. Byli wyznawcami nowych wówczas odmian chrześcijaństwa: kalwinami, luteranami i braćmi czeskimi. To w naszym mieście znaleźli schronienie i spotkali się z tolerancją. Prawdopodobnie od wieku XVII mieszkali w Skokach również Żydzi – wyznawcy religii mojżeszowej.

Wszystkich tych dawnych skoczan reprezentowali na naszym nabożeństwie przedstawiciele współczesnych kościołów działających w Polsce. Byli to: ks. major Tadeusz Jelinek – proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie i jednocześnie kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz ks. Marcin Kotas – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Przedstawicielami gminy żydowskiej byli: wiceprzewodnicząca Zarządu i Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Alicja Kobus oraz dr Paweł Mazur, jak również inni członkowie tej gminy. W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego wystąpili miejscowi duchowni: gospodarz uroczystości ks. proboszcz Karol Kaczor, ks. Krzysztof Burwiel oraz ks. Mateusz Stróżewski, prowadzący nabożeństwo. Przybyli też, pochodzący z naszej parafii, ks. Karol Przykucki i siostra elżbietanka Klara Przykucka.

Uroczyste spotkanie ekumeniczne uświetniły swoimi występami: Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu pod dyrekcją Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej a także działające przy skockiej bibliotece: Chór Kameralny pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego i Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod dyrekcją Antoniego Wiśniewskiego oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach. Splendoru temu wydarzeniu dodały liczne poczty sztandarowe.

Referat o historii miasta w aspekcie wielokulturowości i wieloreligijności wygłosiła prezes TMMSiZS Iwona Migasiewicz.

Nabożeństwo zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, wicestarosta Michał Piechocki, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz oraz radni powiatowi Iwona Tyll i Grzegorz Owczarzak. Byli naturalnie również miejscowi włodarze: Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Zbigniew Kujawa – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki, Wiesława Surdyk-Fertsch – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz radni. Obecni byli także dawni i aktualni mieszkańcy Skoków oraz sympatycy naszego miasta. W specjalnych słowach z gratulacjami i życzeniami z okazji jubileuszu miasta zwrócili się do wszystkich obecnych: Alicja Kobus, ks. Tadeusz Jelinek, ks. Marcin Kotas oraz prof. Jan Taylor, natomiast ks. Karol Kaczor i burmistrz Tadeusz Kłos skierowali wyrazy podziękowań do uczestników nabożeństwa.

Kolejnym elementem tego spotkania było odsłonięcie, umieszczonej w przedsionku świątyni a ufundowanej przez ks. proboszcza Karola Kaczora, tablicy upamiętniającej 650. rocznicę lokacji miasta i pierwsze nabożeństwo ekumeniczne poświęcone dawnym mieszkańcom Skoków różnych religii i wyznań.

Uroczystość zwieńczyła realizacja pomysłu Doroty Mrozińskiej, wiceprezes TMMSiZS, która też poprowadziła tę część uroczystości. Zebrani zostali poproszeni nad sąsiadujący z kościołem brzeg rzeki Małej Wełny. W tym historycznym miejscu naprzeciwko świątyni służącej przed wiekami kilku wyznaniom (z wyjątkiem religii mojżeszowej) ich obecni przedstawiciele dokonali symbolicznego zasadzenia pięciu wierzb. Obok nich umieszczono polne kamienie oraz tabliczki z nazwami wszystkich pięciu konfesji, których wyznawcy żyli we wzajemnym szacunku i tolerancji przed wiekami w naszym mieście. Na zakończenie prowadząca powiedziała: „Czyż może być piękniejszy symbol, niż żywe, nabierające mocy, rosnące ku niebu drzewo? Mam nadzieję, że posadzone dziś drzewa będą rosły na chwałę Pana i stanowiły żywy dowód na to, że w tym tak niespokojnym świecie możliwe jest pokojowe współistnienie ludzi różnych narodowości i wyznań”.Nabożeństwo przeszło do historii i być może na dłużej zachowa się w naszej pamięci. Na zawsze jednak powinno pozostać jego przesłanie, które wyrażają słowa ks. Karola Kaczora: „Niech dobry Bóg, w którego wierzymy i wyznajemy, pomaga kształtować w nas takie postawy, dzięki którym świat będzie stawał się lepszy a ludzie będą żyli w pokoju”.

zdjęcia z nabożeństwa autorstwa Tomasza Szwajkowskiego: