Za tydzień kończy się rok szkolny i rozpoczynają wakacje. To czas odpoczynku od nauki dla dzieci i młodzieży oraz sezon urlopowy dla rodziców. Każdy marzy już o chwilach wytchnienia i relaksu, wspaniałych podróżach oraz niezapomnianych przeżyciach.

Jednakże jest to też okres pokus i związanych z nimi zagrożeń. Jednymi z najniebezpieczniejszych są wszelkiego rodzaju środki psychoaktywne, których używanie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, społecznych, osobistych czy prawnych. Wszyscy doskonale wiedzą, że należy się ich wystrzegać i dlaczego. O negatywnych skutkach picia  alkoholu i zażywania narkotyków czy dopalaczy wielokrotnie już mówiono w mediach, ale warto wszystkim, niezależnie od wieku, o nich przypominać.

Pochmurna i deszczowa pogoda nie przeszkodziła społeczności Gimnazjum nr 1 w Skokach, w tym właśnie celu, przygotować MARSZ PROFILAKTYCZNY, który w dniu 17 czerwca, w godzinach rannych, przeszedł ulicami naszego miasta. Uczestniczyli w nim uczniowie powyższego gimnazjum, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skokach oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Nie zabrakło również opiekunów: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów. W marszu jak co roku uczestniczył też gminny koordynator ds. uzależnień, a akcję zabezpieczali funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Skokach.

Transparentami oraz swoją obecnością wszyscy zamanifestowali konieczność przestrzegania przez obywateli zapisów obowiązujących w Polsce ustaw:

– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nie ukrywajmy, że najbardziej narażona na uzależnienia oraz inne negatywne skutki stosowania używek jest właśnie młodzież i ona, będąc w okresie rozwojowym, nie powinna sięgać po żadną z nich. Przed osiągnięciem pełnoletniości, każde użycie nawet legalnie nabywanych przez dorosłych środków takich jak alkohol czy papierosy, jest NADUŻYCIEM. Rolą rodziców i opiekunów jest przypominanie o tym swoim pociechom i egzekwowanie od nich poszanowania prawa oraz ustaleń dotyczących ochrony zdrowia i życia. Niewątpliwie właściwy wzór postępowania w tym względzie, dawanie dzieciom dobrego przykładu, wpłynie pozytywnie na dokonywane przez nie wybory i w sytuacjach nakłaniania do zażywania jakichkolwiek środków zmieniających świadomość, będą potrafiły powiedzieć NIE.

MARSZ PROFILAKTYCZNY miał też za zadanie przypomnieć sprzedawcom, że nie wolno pozwalać na zakup papierosów i alkoholu przez nieletnich oraz o przysługującym im prawie do poproszenia młodych ludzi o okazanie się dowodem osobistym przy próbie ich nabycia.

Dziękując społeczności Gimnazjum nr 1 za zorganizowanie powyższej akcji profilaktycznej, która wpisała się w tegoroczną kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i była trzecią akcją, po Szkolnym Dniu Profilaktyki oraz Olimpiadzie Sportowej dla Przedszkolaków, przeprowadzoną pod jej hasłami, życzę wszystkim wspaniałych wakacji i urlopów, podczas których używki nie będą obecne.