Od 1 do 15 lipca 2015 po raz kolejny Ochotnicza Straż Pożarna w Mieścisku pod przewodnictwem dh. prezesa Mariana Bodusa zorganizowała obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Rościnnie dla sześćdziesięciorga członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatów: wągrowieckiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego.

Plan zajęć obozu szkoleniowo-wypoczynkowego został zrealizowany w 100% dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. Podczas obozu nawiązano współpracę z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca, Gniezna i Poznania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca udostępniła łódź motorową, którą uczestnicy przepłynęli się po jeziorze. Młodzież zapoznała się z charakterystyką pracy strażaka, podstawowymi taktykami działań gaśniczych, ratownictwem medycznym, zagadnieniami z ratownictwa technicznego, wodnego i wysokościowego. Organizowano zajęcia artystyczne, gry terenowe oraz ćwiczenia dzienne i nocne. Zajęcia z ratownictwa medycznego przeprowadzili Powiatowi Koordynatorzy z Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca. Podczas zajęć z ratownictwa wysokościowego uczestnicy uczyli się podstawowych węzłów, a także zapoznali się z profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wysokościowym. Na zajęciach z taktyki działań gaśniczych obozowicze zapoznali się z rodzajami pożarów i środków gaśniczych. W praktyce uczyli się budowy linii głównych i gaśniczych z podziałem na roty oraz opanowania prądów wodnych w natarciu i obronie. Młodzież miała okazję zapoznać się z działaniem aparatu ochrony dróg oddechowych i pełnym umundurowaniem ochronnym strażaka. Na zajęciach z ratownictwa technicznego uczyli się stabilizacji pojazdu, technik cięcia i rozpierania oraz ewakuacji poszkodowanych i udzielania pierwszej pomocy. Do dyspozycji obozowiczów był specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego i auto do pocięcia. Podczas zajęć z ratownictwa wodnego i płetwonurkowego obozowicze poznali techniki działań specjalistycznych, uczyli się rzucać celnie kołem ratunkowym i budować wały przeciwpowodziowe. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skoków przedstawiła sprzęt ratownictwa wodnego: skafandry, sanie lodowe oraz inne wyposażenie.

13.07.2015r. zorganizowano wycieczkę do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Młodzież miała okazję podziwiać sprzęt na wyposażeniu Wojskowej Straży Pożarnej a także zwiedzić muzeum lotnictwa i zapoznać się z wyposażeniem profesjonalnego pilota. Niemałą atrakcją był widok i możliwość sfotografowania prawdziwego samolotu bojowego F-16.

12.07.205r. na terenie obozowiska została odprawiona msza św. z udziałem orkiestry dętej z Mieściska dla uczestników i ich rodzin. Na msze przybyli także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wągrowieckiego Tomasz Kranc, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu mł. bryg. Krzysztof Klupś oraz prezesi i komendanci gminni powiatu wągrowieckiego. Kilka dni wcześniej odwiedził nas Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Andrzej Kuraszkiewicz.

Cele zostały osiągnięte, program został wykonany w całości. Bazę sprzętową obozu zapewniły Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu i Gnieźnie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Modliszewa, Mieściska, Skoków i Mokronos. Kadrę obozu stanowili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu i Gnieźnie oraz Strażacy Ochotnicy z Modliszewa i Żabiczyna. Nad całością czuwał po raz szesnasty główny organizator obozu prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku dh. Marian Bodus. Obóz przebiegał bez żadnych wypadków, incydentów itp. Każdy uczestnik opuścił teren obozu z uśmiechem na twarzy i szczęśliwie dotarł do domu.

Marian Bodus – Prezes OSP Mieścisko

[Not a valid template]