logo_rencisciPolski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach istnieje od 1979 roku, początkowo przy Kole PZERiI w Murowanej Goślinie.
W roku 1996 Związek decyzją Zarządu Okręgowego w Poznaniu otrzymał autonomię Koła PZERiI w Skokach, działając przez okres 10 lat.
W roku 2006 Zarząd Główny w Warszawie powołał Oddział Rejonowy Prerii działający na szerszym obszarze terytorialnym tj. Miasta i Gminy Skoki.
Obecna nazwa to Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Miasta i Gminy Skoki.

Obecny Zarząd Oddziału Rejonowego Związku został wybrany na posiedzeniu Plenarnym Związku w 2012 roku i stanowi następujący skład: 

  • Małgorzata Florysiak – Przewodnicząca,
  • Witold Tokarski – Zastępca Przewodniczącego,
  • Barbara Rochowiak – Sekretarz, Iwona Ranke – Skarbnik,
  • Aurelia Ludzkowska – Członek Zarządu ds. kulturalnych,
  • Aniela Zawidzka – Członek Zarządu ds. socjalnych Członków
  • Bogdan Gajewski – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

  • Elżbieta Kasprzak – Przewodnicząca,
  • Wojciech Glinkiewicz – Zastępca Przewodniczącego
  • Urszula Orchowicz – członek.

Związek spełnia istotną rolę w integracji społeczności seniorów na naszym terenie, poprzez organizowanie wyjazdów turystycznych, kulturalnych, wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, spotkań integracyjnych i innych. Są to wyjazdu jednodniowe jak i kilkudniowe.
W roku 2009 Związek obchodził Jubileusz 30-lecia działalności. W spotkaniu uczestniczyło prawie 160 osób – członków Związku a także wielu zaproszonych gości, tj. Władz i Rady Powiatu Wągrowieckiego, Władz Samorządu i Rady Gminy, ponadto Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Poznaniu. Oddział Rejonowy w Skokach na ręce Przewodniczącej otrzymał wiele odznaczeń, tj:
–    Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego od Starosty Powiatu.
–    Złotą Odznakę Honorową od Zarządu Głównego Prerii w Warszawie.
–    Listy Gratulacyjne.
–    Dyplomy.

Wielu członków otrzymało także wyróżnienia, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Sekretarz Zarządu prowadzi kronikę wszystkich wydarzeń, spotkań kulturalno-towarzyskich, uroczystości, wyjazdów i wycieczek, dokumentując to zdjęciami i opisami.

Spotkania członków odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 11:00 przy kawie i ciasteczku w sali Biblioteki Publicznej w Skokach.
Ponadto członkowie Zarządu pełną dyżury w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie Klubu Sportowego „Wełna Skoki” przy boisku w Skokach.

Serdecznie zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Przewodnicząca oddziału Rejonowego PZERiI w Skokach
Małgorzata Florysiak

Z życia Oddziału