Jagniewice na początku XX w. były własnością Buchowskich. W okresie międzywojennym były we wsi 2 folwarki, Zygmunta Buchowskiego i Niemca Waldemara Willa. W czasie okupacji Willa gospodarzył na obu folwarkach, Buchowscy zostali wywiezieni do Generalnej Guberni.

Po wojnie utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne podległe pod Stawiany. Folwark Buchowskich przejęła Agencja Rynku Rolnego, który przez 3 lata dzierżawił Wawrzyniak. Pałac i park są zaniedbane. Gospodarstwo poniemieckie wykupił Marian Walcer. W 1993 roku we wsi mieszkało 148 osób.

W centrum wsi stoi krzyż.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001

 Przez Jagniewice przebiega kilka tras turystycznym, min: Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka, Cysterskie Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce (Poznań – Wągrowiec), oraz rowerowy szlak R9 biegnący na trasie: Niedźwiedziny – Rejowiec – Stawiany – Raczkowo – Skoki – Budziszewice – Słomowo  – Pacholewo (długość 44,2 km).

Na skraju wsi w kierunku Bliżyc stoi okazała Wierzba biała o obwodzie 550 cm, objęta ochroną w formie pomnika przyrody w 2003 roku.