Wieś leżąca 10 km od Skoków, przy drodze Mieścisko – Kiszkowo.

kosciol_jablkowo_1

Obecny kościół p.w. św. Michała Archanioła w Jabłkowie wraz ze stojącą obok niego dzwonnicą został wzniesiony w 1754 r. z fundacji właściciela tutejszych dóbr Ludwika Dorpowskiego.

Kościół ten nie jest pierwszym kościołem jaki istniał w Jabłkowie. Poprzedni kościół został ufundowany i uposażony już w roku 1441 przez dziedzica wsi Jabłkowo Dersława Jabłkowskiego i z tego też czasu pochodzi gotycki krucyfiks umieszczony na belce tęczowej obecnie podziwianego przez nas kościoła.
Jednak dokumenty pisane odnotowują tu księdza Jana już w roku 1432, a istnieją opinie, że pierwszy kościół istniał w Jabłkowie już w XIII wieku. W różnych okresach czasu okazywało się, że uposażenie parafii jest niewystarczające i włączano ją do parafii sąsiednich w Popowie Kościelnym i w Raczkowie. Ostatnio, począwszy od roku 1925 decyzją Biskupa Jabłkowo zostało ponownie samodzielną parafią, a unia personalna łączy proboszcza Jabłkowa z parafią w Raczkowie. Obie parafie mają wspólny cmentarz, który mieści się w Raczkowie.

kosciol_jablkowo

Ostatnimi koloratorami parafii Jabłkowo była rodzina Brzeskich herbu Topór, których XIX wieczny dwór stoi we wsi, a na przykościelnym cmentarzu wznosi się ich niewielki sklepiony grobowiec.

W okresie przedwojennym funkcję proboszcza, podobnie jak w Raczkowie pełnił ksiądz Leonard Foerster. W czasie wojny kościół był nieczynny. Po wojnie przez szereg lat proboszczem był tu ksiądz Mieczysław Wacławski , a w latach 1997 – 2004 ksiądz Karol Kaczor, po którym nastąpił aktualny proboszcz ksiądz Marek Stajkowski.

Wchodzących do kościoła wita belka tęczowa, na której obok napisu „++Miłość+Bez+Granic” umieszczono daty 1754 i 1966, przy czym pierwsza, to data budowy kościoła, a druga upamiętnia jego remont przeprowadzony na tysiąclecie chrztu Polski.

Za belką tęczową widzimy barokowy ołtarz główny, którego centralnym punktem jest obraz świętego Michała Archanioła patrona parafii, przedstawiający scenę Jego walki z diabłem, a właściwie, to moment gdy diabeł już został powalony na łopatki, a sam święty w stroju rzymskiego legionista szykuje się by zadać mu ostateczny cios. Obraz otaczają rzeźbione skłębione obłoki, na których unoszą się postacie 8 rzeźb Archaniołów i Aniołów, a wśród nich umieszczony najniżej i prowadzący za rękę małe dziecko Anioł Stróż.

kosciol_jablkowo_2

Ołtarzowi głównemu towarzyszą dwa boczne ołtarze. Ich wiek nie jest znany, a cechuje je równie lekka zabudowa jak ołtarza głównego (brak kolumn i filarów), co sugeruje, że mogły powstać równolegle z nim. W obu ołtarzach rokokowe kompozycje otaczają po dwa święte obrazy.

kosciol_jablkowo_3

Dolne, większe obrazy, pochodzą z końca XIX wieku, a górne, mniejsze są zdecydowanie starsze, możliwe że już z czasów budowy kościoła. W ołtarzu prawym, większy dolny obraz przedstawia świętego Antoniego z Padwy, a w ołtarzu lewym Maryję Pannę Niepokalaną z Dzieciątkiem. Mniejsze górne obrazy są starsze. Obraz mniejszy, umieszczony w prawym ołtarzu przedstawia świętego Jakuba opiekuna pielgrzymów, a w lewym ołtarzu świętego Jana Nepomucena.

Na ścianach nawy kościoła widzimy jeszcze dwa obrazy przedstawiające świętych biskupów, z których jeden – po prawej przedstawia świętego Wojciecha, patrona archidiecezji gnieźnieńskiej i Polski, a drugi, po lewej stronie ukazuje wizerunek świętego Bruno.

Wnętrze kościoła wypełnia polichromia powstała w latach 1960-1966, utrzymana w seledynowo-szarych barwach, która jest niezwykle pogodna i wraz z omawianymi ołtarzami tworzy niezwykłą i piękną całość.
Główny odpust parafialny w Jabłkowie przypada w dniu 28 września każdego roku.

logo_SKD-ramkamakpa_kosciolki-2P.S. Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Jabłkowie jest jednym z dwunastu godnych zwiedzenia kościołów drewnianych objętych projektem „Szlak Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka”, realizowanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, który to projekt zyskał dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Więcej na stronie projektu: www.koscioly-drewniane.info

 

 

324_Jabkowo

We wsi odkopano cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza z popielnicami twarzowymi. W 1846 roku właścicielem Jabłkowa był Jan Brzeski. W tym czasie Jabłkowo posiadało 2584 mórg obszaru. W 1885 roku Jabłkowo wchodziło w skład okręgu dominium Pomarzanki, którego właścicielem był Kajetan Buchowski. W 1910 roku Jabłkowo i Raczkowo posiadała Elżbieta Zaborowska z Poznańskich, obszar Jabłkowa wówczas wynosił 413,63 ha, a roczny dochód wynosił 5617 marek.

328_Jabkowo

W 1921 roku we wsi był folwark i część włościańska. Właścicielką folwarku była Elżbieta Zaborowska. Obszar majątku wynosił 644,9 ha, w tym również gorzelnia. W czasie okupacji majątek zajął Niemiec Sznajder.
Po wojnie utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne o powierzchni 1041ha podległe pod Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarstw Rolnych w Popowie Kościelnym. Od 1998 roku Dzierżawcą jest Bogdan Pawłowski. We wsi jest szkoła, sklep, kościół katolicki, figura Matki Boskiej, krzyż (na skrzyżowaniu dróg Raczkowo – Popowo) i gorzelnia.

331_Jabkowo

Jabłkowo Huby powstały w czasie zaborów. We wsi zachował się pałac, oficyna i park. Pałac i park obecnie jest własnością Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach. Powierzchnia parku została gruntownie uporządkowana, pałac podlega gruntownej modernizacji.

Przez wieś przebiegają trasy turystyczne: wspomniany już Szlak Kościołów Drewnianych oraz szlak rowerowy R-10 o przebiegu: Raczkowo – Jabłkowo – Rybieniec – Olekszyn – Łagiewniki Kościelne – Myszki – Sławno – Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo – Rybitwy – Lednogóra – Imielenko (długość 30,4 km).