Przebudowa dróg w Jabłkowie i Jagniewicach

Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK z Nekli ukończył I etap przebudowy drogi z Jabłkowa w kierunku Pomarzanek.

Na wykonanej podbudowie drogi z kruszywa kamiennego została ułożona nawierzchnia bitumiczna o łącznej grubości 9cm. Dodatkowo pobocza drogi zostały umocnione kruszywem kamiennym na szerokości 75cm oraz wyczyszczone rowy przydrożne.

Przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie ze środków Marszałka Wielkopolskiego w kwocie 110.625 zł.
Łączny koszt inwestycji to kwota 754.335,20 zł.


W Jagniewicach wybudowano nawierzchnię bitumiczną drogi.

Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie kanalizacji deszczowej, która odbierze wody opadowe z nawierzchni drogi i skieruje do rzeki Małej Wełny. Wykonano podbudowę drogi składającą się z cementowej warstwy stabilizacyjnej i kruszywa kamiennego, co daje solidny fundament pod nawierzchnie bitumiczną drogi o grubości 9 cm.

Zadanie wykonała firma IVESTON Sp. z o.o z siedzibą w Obornikach za kwotę 800.000 zł.

Na budowę drogi pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 183.920 zł.


Przebudowa ulicy Krańcowej jeszcze w tym roku

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę przebudowy ulicy Krańcowej w Skokach. Będzie nim firma BIMEX z Rogoźna, która wybuduje kanalizacje deszczową oraz nawierzchnie drogi z kostki betonowej o powierzchni ok. 250m2.

Termin wykonania prac drogowych został wyznaczony w dokumentach przetargowych na 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Koszt zadania to kwota 172.077 zł. Pozostałe dwie oferty zostały wycenione na 191.077,95zł i 200.000 zł.