39 Antoniewo (2)Antoniewo to miejscowość 4 km na południowy wschód od Skoków, przy drodze do Bliżyc.
Na początku XX w. zbudowano tu Dom Sierot. W latach 1914-1918 Zakład rozbudowano i założono Młodzieżowy Zakład Wychowawczy im. Janusza Korczaka.
Zakład wybudowano według projektu przywiezionego z Lombardii z Włoch.

Przez kilka lat (do 1926) wychowaniem młodzieży zajmowali się salezjanie. Założycielem zakonu i opiekunem młodzieży był św. Jan Bosko, którego wyrzeźbiona postać widnieje na bramie z 1936r.

Obecnie w Antoniewie znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. http://www.antoniewo.pl/

Zakład miał kuźnię, kołodziejnię, piekarnię, warsztaty szewskie i krawieckie. W okresie międzywojennym posiadał własną elektrownię, oczyszczalnię ścieków i kanalizację. Dyrektorem Zakładu w 1939r. był Roman Laurentowski, który zginął w obozie. Po wkroczeniu wojsk niemieckich zmieniono Zakład na Oflag, gdzie przetrzymywano najpierw polskich jeńców, później przebywali tam Jugosłowianie, Norwegowie, lotnicy angielscy, Amerykanie i Kanadyjczycy. Następnie przebywali tam również Włosi, Francuzi i Belgowie.
Na przeciwko Zakładu znajduje się głaz z pamiątkową tablicą z 1979 roku upamiętniającą przebywajacych i poległych tu jeńców.  Głaz ten stanowi pomnik przyrody wpisany na listę Wielkopolskiegi Wojewódzkiego Konserwatorw Przyrody.

Po wojnie państwo przejęło Leśniczówkę Piłę, lasy i część stawów. Utworzono wówczas Gospodarstwo Rybackie Skoki.

W 1997r. w Zakładzie powstało z inicjatywy kilku pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”. W 1997r. zarząd stowarzyszenia nawiązał kontakt z francuskim związkiem PEPARTER – FORMATION opiekującym się trudną młodzieżą.

Wydarzyło się w Antoniewie