W 1846r. Antoniewo jeszcze nie zostało wykazane w spisie jako odrębna miejscowość. W 1846r. miejscowość ta występowała jako dominium w obwodzie majętności Glinno. Były tam 3 domy, w tym 1 prywatny. Antoniewo zamieszkiwało wówczas 34 mieszkańców. W 1921r. wystąpił folwark Antoniewo wchodzący w skład gminy wiejskiej Glinno. Obie wsie należały do jednego właściciela.
W 1926r. w części Antoniewa był folwark Stanisława Buchowskiego z Jagniewic. Obszar folwarku zajmował 163 ha, a dochód roczny wynosił 433,33 talary. Druga część Antoniewa była obszarem dworskim podlegającym pod Glinno. Właścicielem tej części wsi był Poznański Krajowy Związek Komunalny. Obszar majątku wyrażony w 282,2 ha przynosił 539,67 talarów czystego dochodu.

Po wojnie w 1955r utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, wybudowano 2 budynki. Ziemię PGR w 1997r. przejął prywatny dzierżawca Czesław Mikulec ze Starego Sącza. W 1993r. w Antoniewie Górnym mieszkało 38 osób, obecnie liczba ludnosci znacznie spadła.